Veelgestelde vragen

Klik op een vraag om het antwoord te bekijken.


Algemeen

Waarom is het project ‘zorgassistent op een basisschool’ opgestart?

Het project is opgestart om jonge vrouwen uit de doelgroep banenafspraak betere kansen op een reguliere baan te bieden en niet (meer) afhankelijk te hoeven laten zijn van een uitkering. Op dit moment stromen zij slechts in beperkte mate door naar het MBO niveau 2. Daarnaast wil de PO-sector jaarlijks 400 banen in het basisonderwijs creëren voor jongeren met een arbeidsbeperking.

Hoe is het project ‘zorgassistent op een basisschool’ ontstaan?

‘Zorgassistent in het basisonderwijs’ is een initiatief van Stichting Gezel. Het project is gestart door de sociale partners in het primair onderwijs, dit zijn vakbonden en PO-Raad, voortvloeiend uit het sociaal akkoord in het primair onderwijs.

Hoe is het project ‘zorgassistenten op een basisschool’ gefinancierd?
  • Participatiegelden afkomstig van de woongemeente van de kandidaat (salaris, opleiding en exploitatie)
  • Reguliere MBO opleidingsgelden
  • Rabobank (extra ondersteuning van het project)
  • De basisschool (draagt € 300 per maand bij)
Welke activiteiten voert Stichting Gezel uit?

Stichting Gezel coördineert het project en heeft de financiering geregeld. Zij werft en selecteert geschikte kandidaten en biedt hen voor twee jaar een arbeidscontract aan. De stichting werft bij basisscholen werkplekken voor zorgassistenten-in-opleiding. Zij organiseert de opleiding en bewaakt dat alles voldoet aan de relevante regelgeving en aan kwaliteitseisen. Ook begeleidt zij de leerkrachten, bewaakt studieresultaten van de jonge vrouwen zodat zij na twee jaar het MBO-diploma halen, en organiseert de jobcoaching.

Bij wie komt een zorgassistent-in-opleiding in dienst?

Deelnemende kandidaten komen in dienst van Stichting Gezel. Zij krijgen een leerwerkovereenkomst voor twee jaar.

Gaan deelnemende zorgassistenten werken met behoud van Wajong-uitkering?

Deelnemers met een Wajong-uitkering gaan leren en werken op basis van een leerwerkovereenkomst. De hoogte van het loon bepaalt of er nog sprake zal zijn van een (gedeeltelijke) Wajong-uitkering. Dit gaat in overleg met het UWV.

Welke gemeenten doen mee?

Stand januari 2018: Middelburg, Veere, Vlissingen, Den-Haag, Leidschendam-Voorburg, Tholen, Schouwen-Duivenland, Waalwijk, Wijk en Aalburg, 's Hertogenbosch, Landerd, Uden en Oss.

   
Resultaten

Hoe worden resultaten gemeten en beoordeeld?

Resultaten worden gemeten aan de hand van het behalen van het diploma MBO-2 Assistent dienstverlening en zorg en het vinden van een arbeidsplek of vervolgopleiding na afronding van het traject.

  
Perspectief

Wat is het perspectief voor een jongere met een afgeronde MBO-opleiding Assistent dienstverlening en zorg?

Zij kan gaan werken in het onderwijs of in een andere baan in bijvoorbeeld de zorg of een modewinkel. Of zij kan een vervolgopleiding gaan doen van MBO niveau 3.

    
Onderwijs

In het kader van welke opleiding zijn deze leerwerkbanen gecreëerd?

De leerwerkbaan maakt onderdeel uit van de MBO-opleiding Assistent dienstverlening en zorg.

Wat is het beoogde resultaat van de leerwerkbaan van zorgassistent?

Met het MBO-diploma Assistent dienstverlening en zorg op zak hebben de betreffende zorgassistenten behalve les gevolgd ook twee jaar werkervaring opgedaan op een basisschool. Opleiding en werkervaring in de praktijk geeft hen betere arbeidsmogelijkheden.

Welk type scholen komt in aanmerking voor een zorgassistent?

Alle typen basisscholen kunnen zich aanmelden voor informatie en/of deelname.

Wat kost het scholen om een zorgassistent te krijgen?

Basisscholen betalen voor een zorgassistent een financiële bijdrage van € 300,- per maand.

Wat zijn de voordelen van een zorgassistent voor de leerkracht?

De zorgassistent ondersteunt de leerkrachten van de groepen 1 en 2 bij hun zorgtaken. Omdat de zorgassistent een deel van deze taken overneemt en kinderen individueel aandacht en zorg geeft, kan de leerkracht extra tijd besteden aan het lesgeven. Onderwijstaken en zorgtaken kunnen zo nog beter samenvallen. Leerkracht en zorgassistent bepalen samen de taken en werkzaamheden van de zorgassistent.

Is het veel extra werk voor een leerkracht om een zorgassistent erbij te hebben in de klas?

Het doel is dat de zorgassistent de leerkracht werk uit handen neemt. Dit kan al vanaf de eerste dag met eenvoudige taken. Stichting Gezel, die de kandidaat-zorgassistenten werft en selecteert, geeft veel aandacht aan het komen tot een goede match van leerkracht en zorgassistent. Gedurende de samenwerkingsperiode krijgen zorgassistent en leerkracht begeleiding. Stichting Gezel volgt en evalueert de werkzaamheden en opleiding van de zorgassistent. Zo kan zij bijsturen en een zo goed mogelijke kwaliteit leveren.

Hoe en door wie worden deelnemende zorgassistenten begeleid?

Zij worden begeleid door een jobcoach. De jobcoach begeleidt bij het bepalen van werkzaamheden, en bij het inwerken van de zorgassistent.

Hoe en door wie worden deelnemende leerkrachten begeleid?

Leerkrachten worden begeleid door Stichting Gezel, bijvoorbeeld bij het bepalen van de werkzaamheden van de zorgassistent en bij het inwerken.

Wat zijn de voordelen van een zorgassistent in de klas voor ouders van leerlingen in de groepen 1 en 2?

Leerlingen krijgen meer individuele aandacht en zorg. De zorgassistent helpt kinderen bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden bij de gymlessen of bij aankomst en vertrek, bij toiletbezoek en bij handen en gezicht wassen, en begeleidt hen bij eet- en drinkmomenten. De leerkracht van de kinderen kan zo extra tijd geven aan zijn/haar onderwijstaak.

Wat zijn de taken van een zorgassistent?

Taken liggen op het gebied van het verzorgen van de leerlingen en algemene hand- en spandiensten op school. School, leerkracht en zorgassistent bepalen samen de werkzaamheden, deze liggen niet vooraf vast. Dat biedt ruimte voor de zorgassistent om zich te ontwikkelen gedurende de leerwerkbaan.

Welke jongeren kunnen zorgassistent in het basisonderwijs worden?

Jongeren uit de doelgroep banenafspraak kunnen in aanmerking komen voor de opleiding tot zorgassistent. Het gaat veelal om jonge vrouwen die graag op een school en met kinderen willen werken.

Hoe lang duurt een leerwerkbaan als zorgassistent?

De MBO-opleiding en de leerwerkbaan duren twee jaar.

Wat gaat een zorgassistent verdienen?

Een zorgassistent gaat tijdens haar leerwerkbaan van twee jaar het wettelijk minimumloon verdienen.