Nieuwe leerwerkbanen voor jonge vrouwen als zorgassistent op Haagse basisscholen

10-09-2014

Den Haag, 10 september 2014

Den Haag is één van de eerste gemeenten in Nederland die leerwerkbanen als zorgassistent op basisscholen aanbiedt aan jonge vrouwen met een arbeidsbeperking. Een zorgassistent verzorgt kinderen in de groepen 1 en 2, waardoor de leerkracht extra tijd overhoudt voor het les geven. Op een school werken, waar deze jongeren met kinderen kunnen omgaan, biedt betere kansen op een reguliere baan, bijvoorbeeld in het onderwijs. Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport Rabin Baldewsingh geeft vandaag de aftrap voor de leerwerkbanen op Praktijkschool De Einder. Vandaag beginnen tien jongeren op zeven Haagse basisscholen.

Als zorgassistent ondersteunen jonge vrouwen de leerkrachten van de groepen 1 en 2 bij het verzorgen van de kinderen. Bijvoorbeeld bij aankleden, toiletbezoek en handen wassen. Ook beheer van het klaslokaal en toezicht houden op de speelplaats kan tot hun taken behoren. Dit betekent extra individuele aandacht voor het kind. De zorgassistent geeft zelf geen les. De leerkracht houdt zo extra tijd over om zich te blijven richten op het lesgeven aan de kinderen, en dat is een groot voordeel voor leerkracht en basisschool. De school en de zorgassistent kunnen de taken zelf invullen.

Naast hun baan als zorgassistent volgen de vrouwen een MBO-2 opleiding, die speciaal is afgestemd op wat zij kunnen en die past binnen de eisen van het MBO. Deze combinatie van werken en leren vergroot hun kansen om na het behalen van hun diploma en twee jaar werkervaring een reguliere baan te krijgen binnen wat zij kunnen en graag willen. En vormt daarmee een goede basis om in hun eigen inkomen te kunnen voorzien en niet afhankelijk te hoeven zijn van een uitkering. De gemeente Den Haag is de belangrijkste partner om het project tot stand te brengen in Den Haag. Zij draagt hieraan bij, omdat dit uitstekend past in het gemeentebeleid op gebied van sociale zaken en onderwijs.

‘Zorgassistent in het basisonderwijs’ is een initiatief van Stichting Gezel. Stichting Gezel zet projecten op om jongeren met een arbeidsbeperking duurzaam naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Het project is gestart door de sociale partners in het primair onderwijs, dit zijn vakbonden en PO-Raad. Het doel is reguliere banen in het basisonderwijs te creëren voor jongeren met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het op termijn om 4.000 banen. Het werkgeverschap van de zorgassistenten ligt bij Stichting Gezel, die het gehele project uitvoert en de financiering heeft geregeld. De financiering van de leerwerkplekken geschiedt uit gemeentelijke, onderwijs- en EU-gelden. Het project wordt gecoördineerd door het Arbeidsmarktplatform PO, dat ook grotendeels financiert. Het project loopt tot september 2016.
Terug naar het nieuwsoverzicht