Interessante links

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

 

PO-Raad

www.poraad.nl
De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs

 

UWV

www.uwv.nl
UWV is het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals Wajong en WW. Dit doet zij in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid