Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stichting-gezel.nl. Om jouw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Stichting Gezel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je kunt ons ook bereiken via:

Website: www.Stichting-Gezel.nl

Telefoonnummer: 0162-320600

Bedrijfsadres: Koopvaardijweg 2, 4906CV Oosterhout.