Doeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens voor volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

  • om jouw vragen te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
  • om je sollicitatie te verwerken.
  • om opdrachtgevers, subsidiegevers en het UWV te informeren over jou werkrelatie met Stichting Gezel
  • om loonbetalingen en loonadministratie te kunnen doen.
  • om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen.
  • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
  • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
  • om onze website te verbeteren.