Ondersteunt de leerkracht bij zorgtaken kleuters

De zorgassistent ondersteunt leerkrachten van de groepen 1 en 2 bij hun zorgtaken. Omdat de zorgassistent een deel van deze taken overneemt en kinderen individueel aandacht en zorg geeft, kan de leerkracht extra tijd besteden aan het lesgeven. De zorgassistent staat als het ware tussen juf of meester en de leerling in. Onderwijstaken en zorgtaken kunnen zo nog beter samenvallen. Dit is het doel en het grote voordeel voor scholen en hun leerkrachten van de functie van ‘zorgassistent op een basisschool’.

Leerkracht en zorgassistent bepalen samen de taken en werkzaamheden. Het kan gaan om begeleiden bij aan- en uitkleden van de kinderen bij de gymles, kinderen begeleiden bij het naar de wc gaan en handen wassen, bij eten en drinken, en ook de klas en het schoolplein schoonmaken en andere hand- en spandiensten voor de school. De zorgassistent werkt op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van de leerkracht.

De basisschool heeft geen arbeidscontract met de zorgassistent. Stichting Gezel is de werkgever en regelt in die hoedanigheid alles wat nodig is voor scholen om een zorgassistent een leerwerkplek te kunnen bieden. Scholen betalen voor een zorgassistent een financiële bijdrage van € 300,- per maand over de gehele looptijd van het leerwerktraject.

Stichting Gezel is verantwoordelijk voor de werving en selectie van geschikte kandidaten voor deze functie van zorgassistent. Zij werkt hierbij nauw samen met PrO- en VSO-instellingen en trajectbegeleiders van de gemeente of van het UWV. Gedurende de samenwerkingsperiode krijgt zowel de zorgassistent als de leerkracht begeleiding. De werkzaamheden en opleiding van de zorgassistent worden door Stichting Gezel nauwlettend gevolgd en geëvalueerd, om zodoende bij te kunnen sturen en een zo goed mogelijke kwaliteit te leveren.