Informatie voor de onderwijssector

Slechts weinig leerlingen van het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs stromen door naar het MBO niveau 2. Een MBO-2 diploma is een startkwalificatie om te kunnen gaan werken, in dit geval binnen het onderwijs, de zorg of de facilitaire dienstverlening. Veel van deze leerlingen kunnen geen passend werk vinden en zijn vervolgens aangewezen op een uitkering. Om hen een betere kans te bieden op de arbeidsmarkt is speciaal voor deze leerlingen een MBO-2 opleiding Assistent dienstverlening en zorg ontwikkeld. Deze opleiding bestaat uit lesdagen en een leerwerkbaan op een basisschool.

Lees meer op: