Informatie voor jongeren

Wil jij graag met kinderen op een school werken? Vind je het leuk om kinderen van 4 en 5 jaar oud te verzorgen? Word dan zorgassistent op een basisschool. Je assisteert de juf of meester vier dagen in de week in de klas en op het schoolplein. Je begeleidt de kinderen bij jassen aan- en uitdoen, omkleden voor gym en met handen wassen. En je let op ze als ze buiten spelen. De kinderen krijgen zo extra aandacht van jou. Ook zet je koffie, maak je kopietjes en doe je meer ondersteunende werkzaamheden. Wat je precies doet, bepaal je samen met de leerkracht. Eén dag in de week volg je een opleiding MBO-2.

Als zorgassistent op een basisschool ga je aan de slag in een leuke werkomgeving en haal je een MBO-2 diploma. Met dit diploma vergroot je je kansen op een baan. Je kan gaan werken op een school, of in een andere baan in bijvoorbeeld de zorg of een modewinkel. Of je kan een vervolgopleiding gaan doen.

Kan jij zorgassistent worden?

Je kan zorgassistent worden als je graag met kinderen wilt werken, op school. Maar ook als je bijvoorbeeld in de zorg wilt gaan werken. Behalve met kinderen werken vind je het leuk om mensen te helpen en om in een team te werken. Je kunt goed met mensen omgaan, bent communicatief, respectvol en geduldig. Ook ben je oplettend, doelgericht en zorgvuldig in je opleiding en je werk. Je gaat aan de slag op een basisschool vanuit je MBO-2 opleiding Assistent dienstverlening en zorg.

Jonge vrouwen die van het Praktijkonderwijs of het Voortgezet Speciaal Onderwijs komen, kunnen zorgassistent op een basisschool worden. Ben je man en heb je interesse? Dan kun je ook contact opnemen.

Het is ook mogelijk voor jonge vrouwen met een WAJONG-uitkering of voor andere jonge vrouwen die tot de doelgroep banenafspraak behoren.

Doelgroep banenafspraak:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen;  
  • Mensen met een Wsw-indicatie;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan;
  • Leerlingen uit het vso-/pro scholen en mbo entree-opleiding na aanmelding bij het UWV;
  • Mensen die via de Praktijkroute in het Doegroepregister instromen.

Wat doe je als zorgassistent?

Je ondersteunt de leerkracht in de klas en op het schoolplein met het verzorgen van kinderen van 4 en 5 jaar oud. Je verzorgt kinderen van de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs (kleuters). Je geeft geen les, dat doet de juf of meester. Wat je precies gaat doen, bepaal je samen met de leerkracht. Je begeleidt de kinderen met aan- en uitkleden bij de gymles, naar de wc gaan en handen wassen. Je begeleidt ze bij eten en drinken. Je let op de kinderen op het schoolplein, ruimt de klas en speeltoestellen op het plein op. Ook verricht je hand- en spandiensten voor de leerkracht en de school, zoals koffie zetten en kopietjes maken. Kortom, je bent een volwaardige collega op school, en je staat klaar voor kinderen en leerkrachten.

Samen met de leerkracht voor wie je gaat werken bepaal je jouw werkzaamheden. Er wordt van te voren goed gekeken naar de klik tussen jou en de leerkracht bij wie je in de klas komt, zodat jij goed je werk kunt doen, en jullie goed en prettig gaan samenwerken. Het kan ook zijn dat je voor meer dan één leerkracht werkt.

Hoe kan je je voor de leerwerkplek als zorgassistent aanmelden?

Je kunt op verschillende manieren worden aangemeld. Je kunt je zelf aanmelden, maar ook je Praktijkschool of VSO of je ouders melden je aan.  Daarnaast kan het UWV of de gemeente waarin je woont je aanmelden. Aanmelden kan door contact op te nemen met Stichting Gezel.

Wat verdien je als zorgassistent?

Je verdient het wettelijk minimumloon. Je bent in dienst bij Stichting Gezel. Stichting Gezel is je werkgever en biedt je een arbeidscontract, zij betaalt je salaris. Bij haar kan je terecht voor algemene vragen over het werk. Vakantiedagen zijn de schoolvakanties. Stichting Gezel zorgt dat je op een basisschool kan gaan werken, zij legt die contacten voor jou.

Wie begeleidt je?

Een jobcoach begeleidt je bij je werk. Hij of zij helpt je om uit te stippelen welke werkzaamheden bij jou passen. Je jobcoach kan jou en de leerkracht helpen om samen jouw werk te bepalen.

Hij of zij begeleidt je bij het oppakken en uitvoeren van je werkzaamheden, en geeft antwoorden op je vragen. Je jobcoach helpt je om een goede start te maken, legt je collega’s op de basisschool uit wat jij gaat doen, en helpt je om je in te werken door bijvoorbeeld taken met je te oefenen. Op jouw opleidingsdag kan je jobcoach helpen om vragen klassikaal, met je studiegenoten, te bespreken en op te lossen.

Stichting Gezel regelt je jobcoach.

Hoe ziet de opleiding eruit?

MBO-2 Assistent dienstverlening en zorg is BBL, een ‘beroepsbegeleidende leerweg’: je gaat één dag per week naar je opleiding en je werkt vier dagen op een basisschool. Je werkgever, Stichting Gezel, zorgt dat je voor je opleiding in een klas komt met andere zorgassistenten-in-opleiding in jouw gemeente. Je opleiding en je leerwerkbaan duren twee jaar.

Wat zijn je mogelijkheden na je leerwerkbaan als zorgassistent?

Je kunt gaan werken in het onderwijs, of in een andere baan in bijvoorbeeld de zorg. Misschien kun je zelfs verder studeren, dus een opleiding volgen van niveau 3.