Informatie voor gemeenten/UWV

Veel mensen uit de doelgroep banenafspraak kunnen geen passend werk vinden. Zij zijn vaak aangewezen op een uitkering. De oorzaak is dat zij vaak niet doorstromen naar het MBO niveau 2. Dit is in veel gevallen vereist om te kunnen gaan werken in het onderwijs, de zorg of facilitaire dienstverlening. Daarbij speelt ook mee dat banen in de sociale werkvoorziening worden afgebouwd.

De ambitie van werkgevers en vakbonden in het primair onderwijs is om binnen tien jaar 400 werkplekken per jaar voor jongeren met een arbeidsbeperking te realiseren. Afgesproken is dat op termijn 4.000 jongeren met een arbeidsbeperking een duurzame baan kunnen krijgen binnen het primair onderwijs.

Via leerwerkbaan naar reguliere baan

‘Zorgassistent op een basisschool’ legt de verbinding tussen opleiding en een baan. Met een speciaal ontwikkelde MBO-2 opleiding en leerwerkbaan in het basisonderwijs op zak hebben jonge vrouwen afkomstig uit het PrO en VSO betere kansen op een reguliere baan. In het primair onderwijs, maar ook bijvoorbeeld in de zorg of facilitaire dienstverlening. Jonge vrouwen die een uitkering hebben, hebben na afronding van deze leerwerkbaan betere vooruitzichten op een baan.

Op basisscholen in Den Haag, Zeeland en in Noord-Brabant zijn zorgassistenten in leerwerkbanen werkzaam. Diverse gemeenten door heel Nederland tonen belangstelling voor het project.

Kansen voor gemeenten

Het project biedt kansen voor gemeenten om banen te creëren voor inwoners, in het geval van de zorgassistent-in-opleiding voor jonge vrouwen in de doelgroep banenafspraak. Daarnaast biedt het gemeenten kansen om basisscholen zo goed mogelijk te laten functioneren. Het project past bovendien goed binnen de uitvoering van de Participatiewet.

Gemeenten die belangstelling hebben voor ‘Zorgassistent op een basisschool’, kunnen contact opnemen met Stichting Gezel.

Het UWV kan jonge vrouwen met een Wajong-uitkering aanmelden voor deelname. Neem daarvoor contact op met Stichting Gezel.

Nadere informatie vindt u in het leaflet ‘Leerwerkbaan Zorgassistent in het basisonderwijs vergroot arbeidskansen jongeren’.